Ανεμιστήρας FAS20

Gruppe FAS20

Details

• ∆ιάμετρος 50 cm (20” inch)
• Πολύ ισχυρό μοτέρ
• 3 μεταλλικά πτερύγια περιστροφής
• 3 ταχύτητες λειτουργίας
• Κίνηση αριστερά δεξιά
• ∆υνατότητα ρύθμισης ύψους
• Ισχύς 220-240V ~ 50Hz / 130W

• Τεμάχια / κιβώτιο 1