Τουρμπομάγειρας KHC612

Gruppe KHC612

More

Gruppe KHC612

Details

• Χρονοδιακόπτης
• ∆ιαθέτει λάμπα αλογόνου
• Μαγειρεύει, ξεπαγώνει, ξηραίνει
• ∆υνατότητα επιλογής διαφορετικών διαφορετικών διαβαθμίσεων θερμοκρασίας
• Χωρητικότητα 300Χ150mm χωρίς την ανοξείδωτη προέκταση
• Xωρητικότητα 300Χ220mm με την ανοξείδωτη προέκταση
• Απόσπώμενα εξαρτήματα για εύκολο καθαρισμό
• Ισχύς 220-240V ~ 50Hz / 1200-1400W

• Τεμάχια / κιβώτιο 2