Σεσουάρ JLDC1805

Gruppe JLDC1805

More

Gruppe JLDC1805

Details

• ∆ιακόπτης εναλλαγής 2 ταχυτήτων
• ∆ιακόπτης διαβαθμίσεων 3 θερμοκρασιών
• Λειτουργία κρύου αέρα
• Στόμιο styling
• Φυσούνα
• ∆αχτυλίδι κρεμάσματος
• Ισχύς 220-240V ~ 50Hz/60Hz  1800W

• Τεμάχια / κιβώτιο 10