Θερμαντικό πάνελ NSC-200S51-3

Gruppe NSC-200S51-3

Details

• Κατασκευή από αλουμίνιο
• Μεγάλη θερμική απόδοση
• 2 επίπεδα θερμοκρασίας 1000 & 2000W
• Αυτόματος έλεγχος θερμοκρασίας
• Φωτεινή ένδειξη θερμοκρασίας
• ∆υνατότητα τοποθέτησης στον τοίχο
• Ρόδες για εύκολη μεταφορά
• Ισχύς 220-240V ~ 50Hz / 1000-2000W

• Τεμάχια / κιβώτιο 1