Θερμαντικό πάνελ GH20A

Gruppe GH20A

More

Gruppe GH20A

Details

• Υψηλής ποιότητας αλουμίνιο θερμαντικό στοιχείο
• Υψηλή απόδοση θέρμανσης
• Χρονόμετρο 24 ωρών
• Panel από γυαλί
• Προστασία από υπερθέρμανση
• ∆υνατότητα εντοιχισμού

• Ισχύς 220-240V ~ 50Hz / 2000W

• Τεμάχια / κιβώτιο 1