Θερμαντικό CHX20G

Gruppe CHX20G

Details

• Υψηλής ποιότητας αλουμίνιο θερμαντικό στοιχείο
• Υψηλή απόδοση θέρμανσης
• Panel από γυαλί
• Προστασία από υπερθέρμανση
• ∆υνατότητα εντοιχισμού
• Ισχύς 220-240V ~ 50Hz / 2000W

• Τεμάχια / κιβώτιο 1